Loonadministratie


Ons kantoor  heeft een jarenlange ervaring met de verwerking van de salaris/loonadministratie voor alle soorten bedrijven.  U hoeft CAO matige veranderingen en aanpassingen niet zelf in de gaten te houden, dat doen wij voor u. Verder verzorgen wij de verzending van de aangifte loonheffing naar de belastingdienst en geven wij ook de mutaties door aan eigen instellingen, zoals pensioen etc. van uw bedrijfstak. Wij hebben twee gediplomeerde werknemers voor de verwerking van de lonen en krijgt u per maand automatisch alle salaris stroken toegezonden. Uiteraard kunt u ervoor kiezen deze  per post of digitaal te ontvangen. Ook verzorgen wij de opmaak van arbeidscontracten en hebben wij de deskundigheid en kennis in huis voor wat betreft de verschillende arbeidsverhoudingen. Heeft u arbeidsrechtelijke vragen of problemen dan kunt u ook bij ons terecht.  De aanvraag ontslag procedures kunt u ook via ons laten verzorgen, indien nodig worden wij op dat gebied bijgestaan door deskundigen.

 

Meer informatie aanvragen